Korzyści

Dzięki badaniu QEEG wiesz jak funkcjonuje praca mózgu, kiedy decydujesz się na sesje treningowe biofeedback to naczelnym celem jest wytrenowanie oraz utrwalenie prawidłowego wzorca i funkcjonowania fal mózgowych. Wykorzystując neuroplastyczność mózgu, trenowane nowe „umiejętności” zaczynają zachodzić automatycznie, co przekłada się na ogólne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Korzyści jakie odczujesz po sesjach treningowych Biofeedback:

  • poprawia się ogólne samopoczucie
  • koncentracja ulega poprawie i zmniejsza się męczliwość na skutek wysiłku
  • odporność na stres zdezydowanie wzrastapoprawia się umiejętność elastycznego myślenia/przetrwarzania myśli
  • poprawia się reagowanie na bodźce i zwiększa błyskotliwość
  • pobudza się kreatywność
  • następuje zmiana podejścia do rozwiązywania problemów
  • nasz organizm na skutek mniejszej męczliowści pracy mózgu zaczyna wytwarzać większą ilość energii do pracy, co skutkuje lepszymi wynikami zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.