Biofeedback - jak długo?

Podczas procesu diagnostycznego QEEG padają z Waszej strony pytania, jak długo trzeba pracować by była widoczna poprawa. 

ODPOWIADAMY:
Orientacyjne liczba ilości sesji przynoszących rezultaty JEST ZAWSZE uzależniona od problemu z jakim się zmierzamy, od regularności treningów i zaangażowania w pracę po stronie klienta. Należy też pamiętać, że mózg jest plastyczny i indywidualnie reaguje, jednak stałą zasadą jest, że powyżej 15 odbytych sesji umysł zaczyna wdrażać utrwalanie zachodzących zmian w wyniku treningów, także Biofeedback nigdy nie jest procesem szybkim. W EEG Biofeedback ważna jest systematyczność. Warto także wiedzieć, że Biofeedback nie leczy całkowicie zaburzeń rozwojowych, może znacznie usprawniać umysł i w efekcie poprawić funkcjonowanie klienta:

- poprawa sprawności psychofizycznej, koncentracji, pamięci:  ok. 20-40 sesji 
- kłopoty ze snem, koszmary senne: ok. 40 sesji sesji
- bóle głowy, migreny: 30 - 40 sesji
- łagodna depresja, łagodny niepokój, problemy emocjonalne: 40 - 60 sesji
- łagodne ADHD: 50 - 70 sesji
- zaburzenia rozwojowe ze spektrum autyzmu: zauważalna poprawa po ok. 50 sesjach
- ADHD z zaburzeniami nauki: ok. 60-100 sesji
- dysleksja:  ok. 40-80 sesji
- padaczka: powyżej 40 sesji
- udary: ok. 80- 100 sesji

Mózg jest plastyczny a my pracujemy nad tym by zwiększyć jego wydajność