Badanie QEEG

Badanie QEEG (mapowanie mózgu) jest analizą zapisu EEG przy pomocy zdolności obliczeniowych i obrazowania jakie daje aparatura medycznaElmiko Medical. Badanie pozwala dostrzec i analizować to coniemożliwe jest w tradycyjnej wzrokowej ocenie EEG.

Po co bada się czynność bioelektryczną mózgu?

Badanie QEEG przeprowadza się w celu wykrycia przyczyn zaburzeń i wybrania najwłaściwszej ścieżki terapeutycznej (tego typu badanie powinno także poprzedzać każdą serię terapii EEG Biofeedback. Wynik badania pozwala na wystawienie opinii specjalistycznych, m.in. dostosowujących wymogi szkolne dla potrzeb i możliwości ucznia.

Dzięki badaniu dostajemy szereg istotnych informacji o stanie funkcjonowania pracy mózgu, są to dane, które także pozwolą na zaplanowanie protokołu treningowego. Wynik badania QEEG ukazuje nam poziom elektryczności mózgu (ilość prądu w mózgu) i dzięki niemu jesteśmy w stanie określić faktyczny stan pracy mózgu i jego predyspozycje np. czy osoba badana ma większe predyspozycje do nauk ścisłych, czy może dominują zdolności manualne lub kreatywność artystyczna. Na podstawie wyników badania QEEG można wstępnie określić czy są podstawy do dalszej diagnostyki np. w przypadku podejrzenia ADHD, dysleksji lub epilepsji. 

W naszym mózgu znajdują się fale mózgowe pracujące na różnych pasmach częstotliwości: Delta, Theta, Alfa i Beta. Ich poprawna ilość zapewnia nam swobodne i prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym. Ludzki mózg, każdego dnia, z powodu rozmaitych czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, narażony jest na różnego rodzaju bodźce,osłabiające lub zakłócające jego pracę. Przenosi się to bezpośrednio na efektywność pracy naszego mózgu. Dlatego badanie QEEG jest niezbędnym narzędziem diagnostycznym które pomaga ocenić pracę mózgu i występujące w nim nieprawidłowości, a trening Biofeedback EEG jest stosowaną metodą wzmacniania i regulacji pracy naszego mózgu.