Badanie QEEG – do czego służy?

Czy wiecie czym się różnią badania QEEG i EEG oraz dlaczego QEEG jest badaniem wykonywanym w okresie wczesnoszkolnym?

-> Badanie QEEG pozwala wykryć przyczyny takich nieprawidłowości bądź zaburzeń, jak:

  • Deficyty koncentracji
  • Zaburzenia emocjonalne (np. lęki, zachowania agresywne
  • odporność na stres zdezydowanie Zaburzenia ze spektrum autyzmu się umiejętność elastycznego myślenia/przetrwarzania myśli
  • Zaburzenia rozwoju mowy
  • Trudności w nauce (dysleksja, trudności z nauką czytania i pisania),
  • Stany depresyjne
  • Zaburzenia snu itp.

-> Badanie EEG jest podstawową metodą wykrywania obecności ogniska padaczkowego. EEG jest wykorzystywane jako metoda diagnostyczna w przypadku podejrzenia padaczki a także wspomaga ocenę skuteczności leczenia u osób chorych na padaczkę.

W badaniu EEG istotny jest nie tylko kształt fal, lecz także ich częstotliwość. Analiza ilościowa EEG, uwzględniająca częstotliwość fal, nazywana jest QEEG.