SMART MIND - PRACUJE Z GŁOWĄ!
rozwija, uczy, kształtuje umysł oraz doskonali rozwój sobisty

SMART MIND pracuje metodą Biofeedback - jako technologia stworzona w Amerykańskim Centrum Badań Kosmicznych początkowo wykorzystywana była do szkolenia astronautów i pilotów, którzy w warunkach ogromnego stresu muszą bezbłędnie wykonywać złożone czynności. Do opracowania metody posłużyło odkrycie, że ludzki mózg jest zdolny wyuczyć się nowego wzorca pracy poprzez regulację emitowanych stale czterech zakresów fal: alfa, beta, theta i delta. Dzisiaj technologia biofeedback pomaga w uczeniu się, koncentracji, zwalczaniu stresu i tremy!